0

jednofázové  • Klapková plomba

    Klapková plomba

    Klapková plomba

    Slúži na zaplombovanie hlavného ističa, alebo vypínača v rozvádzačoch alebo podobných elektrických zariadení.…
    €0.60
558