0

 1- Rozsah platnosti
 2. Priebeh objednávky
 3. Informácie o výrobkoch
 4. Ceny
 5. Dostupnosť tovaru
 6. Doručenie
 7. Spôsob platby
 8. Vrátenie tovaru
 9. Kontrola tovaru pri prevziatí
10. Záruka a servis
11. Spory a zodpovednosť
12. Názory a pripomienky
13. Orgán dozoru

1. Rozsah platnosti
Všeobecné podmienky predaja (ďalej len "všeobecné podmienky") stanovujú zmluvné vzťahy medzi každým užívateľom stránok edison.sk ( ďalej len "užívateľ" alebo "Vy") a firmou EDISON SK s.r.o.; IČDPH: SK2023523051; miesto podnikania: Prešovská 537, 09303, Vranov nad Topľou, Slovensko; a vedenou v slovenskom obchodnom registri OS v Prešove, vložka číslo 26058/P ( ďalej len "Edison"). Tieto všeobecné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem predbežnej výslovnej a písomnej dohody. Edison môže dočasne zmeniť niektoré opatrenia vo všeobecných podmienkach. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné podmienky pri každej Vašej návšteve stránok edison.sk (ďalej len "stránky"). Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili. Vstupom na stránky sa zaväzujete dodržiavať všeobecné podmienky.


2. Priebeh objednávky
Pre vytvorenie Vašej objednávky Vám ponúkame tieto možnosti:
- naše internetové stránky www.edison.sk (nepretržite) @
- e-mailom na adrese: obchodedison.sk
- telefonicky na telefónnom čísle uvedenom v sekcii "Kontakt" (celkom dolu, hneď vedľa Všeobecných podmienok)
Hneď ako obdržíme Vašu objednávku budete informovaný e-mailom alebo telefonicky.


3. informácie o výrobkoch
Edison starostlivo pripravuje a uverejňuje najdôležitejšie informácie o výrobkoch. Zverejňuje ich najmä vo forme technických opisov, založených na informáciách od jej partnerov a dodávateľov alebo vo forme fotografii, ktoré čo najlepšie reprezentujú výrobky.


4. Ceny
Predajné ceny na stránkach sú uvedené v eurách vrátane DPH, bez poplatkov za dopravu. Prípadné náklady na dopravu hradí užívateľ a sú zaúčtované na konci objednávky k cene vybratého výrobku. Edison odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akýkoľvek rozdiel, ktorý by mohol nastať medzi odhadnutou cenou Vašej objednávky a cenou uvedenou na faktúre. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše ceny, ale zaväzujeme sa uplatniť ceny uvedené v čase Vašej objednávky.
V pripade objednávky nad 300,- € je možné dohodnúť individuálnu zľavu, no iba v prípade, ak sa nejedná o už zľavnený tovar.


5. Dostupnosť tovaru
Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. V prípade, že jeden z objednaných výrobkov nie k dispozícii na sklade, zaväzujeme sa, že Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky do troch dní od dátumu objednávky aby sme Vám oznámili lehotu, v ktorej bude možné tovar dodať. Ak medzi objednanými výrobkami niektoré nie sú dočasne k dispozícii, zaväzujeme sa zaslať Vám dostupné výrobky ihneď a ostatné hneď ako budú opäť na sklade. Poplatky za dopravu za zvyšok objednávky hradí Edison SK s.r.o.


6. Doručenie
Zakúpený tovar je dodávaný iba na Slovensko. Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke.
Edison Vám ponúka tri spôsoby dopravy (v cene za doručenie je zarátane aj balné):

Poštou
Iba v prípade ak váha Vašej zasielky nepresiahne 5kg. Ak platíte faktúrou alebo prevodom na bankový účet, obdržíte Vašu zásielku do 7 dní. Prepravu zaistí Slovenská pošta. Poplatok za doručenie je:
 do     5kg -    €5,00

Doručovateľskou spoločnosťou
Ak si zvolíte tento spôsob doručenia, obdržíte Vašu zásielku do 4 dní. Prepravu zaistí prepravná služba DPD. Poplatok za doručenie závisí od váhy zásielky:
 do   10kg -   €5,00
 do   15kg -   €7,00
 do   30kg - €15,00
 do   50kg - €21,00
 do   75kg - €28,00
 do 100kg - €33,00

Osobný odber na našej predajni
Ak si zvolíte tento spôsob prevzatia tovaru, budeme sa tešiť na Vašu osobnú návštevu u nás. Tovar Vám vopred pripravíme, takže už nebudete musieť čakať za vybavením.

Objednávky v sume nad 100,- EUR s DPH (bez poštovného a do hmotnosti 10kg) sú doručované ZDARMA. Minimálna suma objednávky bez poštovného je 5,- EUR.

Dodacie lehoty uvedené na stránkach majú len informatívny charakter a môžu byť prípadne pozmenené. Pri obdržaní Vašej objednávky si musíte overiť, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke a prípadne uviesť každú nezrovnalosť na dodací lístok vo forme ručne písaných výhrad s Vašim podpisom. Bez toho aby to akokoľvek ovplyvnilo zákonom stanovené záruky Vám odporúčame, aby ste nám čo najskôr zaslali informácie o akejkoľvek nezrovnalosti tovaru s objednávkou pri doručení tohto tovaru, a to poštou na adresu: Edison SK s.r.o., Prešovská 537, 09303 Vranov nad Topľou alebo e-mailom: obchodedison.sk Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a návodov. Je možné, že Vás požiadame o doplňujúce informácie aby sme mohli Váš nákup potvrdiť.
Z týchto dôvodov a aby sa predišlo akémukoľvek oneskoreniu, Vás žiadame aby ste v momente Vašej objednávky uviedli:
- Vašu osobnú alebo pracovnú e-mailovú adresu
- Telefónne číslo (domov alebo do práce) na ktorom ste zastihnuteľný počas dňa

Okrem toho, pri každej objednávke ktorá bude presahovať sumu stanovenú spoločnosťou Edison, budeme od Vás požadovať zaslanie kópie občianskeho preukazu a potvrdenia o bydlisku faxom, e-mailom alebo poštou.


7. Spôsob platby
Edison Vám ponúka tri spôsoby platby. Objednávku môžete zaplatiť pri prevzatí dobierky, bankovým prevodom alebo platobnou kartou.
Ak sa rozhodnete pre bankový prevod, použite tieto bankové údaje:

Slovenská Sporitelňa a.s., Bratislava
SK1109000000005029247560

SWIFT(BIC) kód: GIBASKBX
variabilný symbol - prvých 10 číslic objednávky (bez pomlčky)
popis pre príjemcu - Vaše meno a priezvisko.

Vaša objednávka bude vybavená hneď ako obdržíme Vašu platbu. Bežná lehota na načítanie Vašej platby na náš účet je 24 hodín. V prípade vrátenia peňazí je užívateľovi vrátená čiastka späť na jeho bankový účet ak platil bankovým prevodom.


8. Vrátenie tovaru
Ak výrobok nespĺňa Vaše očakávania, máte možnosť nám tento výrobok vrátiť v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť bez akejkoľvek zrážky. V tejto lehote nám môžete výrobok zaslať späť na vlastné náklady, spolu s faktúrou. Tovar nám prosím zašlite doporučene a tovar u prepravcu poistite na kúpnu cenu výrobku. Je to potrebné z dôvodu možnej krádeže alebo straty tohto tovaru vinou prepravcu. Neposielajte, tovar na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné. Návrat výrobku je na vlastné náklady zákazníka. Prijaté budú len výrobky v pôvodnom stave a kompletné (s obalom, príslušenstvom, návodmi...), v bezchybnom stave. Žiaden nekompletný, zničený, poškodený alebo zašpinený výrobok nebude prijatý. Edison urobí všetko pre to, aby bola čiastka užívateľovi uhradená čo najrýchlejšie. V prípade vrátenia peňazí je užívateľovi vrátená čiastka späť na jeho bankový účet alebo kartu.


9. Kontrola tovaru pri prevziatí
Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy, v opačnom prípade sa má za to, že kupujúci tovar prevzal v nepoškodenom stave. Predávajúci z tohto dôvodu neuzná prípadné neskoršie reklamácie. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu a protokol o zistených vadách bez zbytočného odkladu zaslať predávajúcemu.
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín po jeho prevzatí.
Ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou alebo nekompletnosť tovaru, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní od prevzatia zásielky, uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez vád a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.


10. Záruka a servis
Všetky naše výrobky majú záručnú lehotu minimálne dva roky.

Počas prvého roku je tovar pod zárukou výrobcu, ktorá zahŕňa súčiastky a opravu. Aby ste ju mohli využiť, stačí ak sa obrátite na servis značky Vášho prístroja.

Počas druhého roku stačí ak zašlete tovar na vlastné náklady do servisu Edison na nasledovnú adresu :
EDISON SK s.r.o.
Prešovská 537
09303, Vranov nad Topľou

V priebehu dvoch rokov záručnej lehoty si poplatky za dopravu hradí užívateľ sám. Každý poškodený výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom) na hore uvedenú adresu.
Edison sa zaväzuje postarať sa o prípadné opravy u dodávateľa. Pri každom odoslaní do servisu je bezpodmienečne nutné pripojiť k poškodenému prístroju fotokópiu faktúry, záručný list (priložený v obale) a návratový lístok.

Upozornenie. Záruka sa nevzťahuje na:
- poškodenie zapríčinené úpravou alebo nastavením výrobku (iné ako bežné nastavenie), ktoré učinil majiteľ bez písomného súhlasu výrobcu
- poplatky za pravidelnú údržbu, za opravu alebo náhradu súčiastok, ktoré sú opotrebované normálnou prevádzkou
- poplatky za dopravu materiálu
- poškodenie zapríčinené nesprávnym používaním výrobku vrátane:
a) nevhodného použitia materiálu, ktoré nerešpektuje pokyny výrobcu týkajúce sa použitia a údržby výrobku
b) nesprávnej inštalácie softwaru
- škody na výrobku vzniknuté opravou prevedenou neoprávneným servisom alebo majiteľom výrobku
- škody spôsobené nehodou, bleskom, záplavami, zlým prevzdušnením alebo iným dôvodom, za ktorý nie je výrobca zodpovedný
- škody zapríčinené závadou v systéme do ktorého môže byť materiál zabudovaný
Pozor, záruka je neplatná ak bolo meno modelu alebo sériové číslo uvedené na výrobku zmenené.

Ak nie je možné aplikovať výrobnú záruku, môžete požiadať o vystavenie cenovej ponuky na opravu výrobku. Výrobca vám môže faktúrovať poplatok za dopravu v prípade, že si vyžiadate zaslanie výrobku bez vykonania opravy uvedenej v cenovej ponuke. Môžete sa tiež rozhodnúť odmietnuť výrobok bez ďalších nákladov. Pre prijatie alebo odmietnutie vystavenej cenovej ponuky a jej zaplatenie máte 3 mesiace. Po vypršaní tohto termínu, bude považované, že odmietate ponuku a zriekate sa výrobku, bez nároku na akékoľvek odškodnenie.


11. Spory a zodpovednosť
Všeobecné podmienky podliehajú slovenskému právu. Spotrebiteľ má možnosť riešiť spor s predávajúcim formou alternatívneho riešenia v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. Edison nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodržanie zmluvy v prípade nepredvídateľných okolností (vis major), v prípade poruchy alebo čiastkového či generálneho štrajku poštových, dopravných alebo komunikačných služieb, v prípade povodní, požiaru alebo vojny.

Upozorňujeme Vás, že je vhodné uložiť údaje obsiahnuté v zakúpenom tovare. Edison nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu údajov, súborov a všeobecne za akúkoľvek škodu zapríčinenú nesprávnym uložením údajov obsiahnutých v zakúpenom tovare.

Edison nenesie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho zaobchádzania s tovarom, ktorý je k dispozícii na jej stránkach.

Hypertextové odkazy na stránkach môžu viesť na iné stránky ako sú stránky firmy Edison. Edison nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, ak by obsah týchto stránok porušoval platné právne ustanovenia a predpisy.


12. Názory a pripomienky
Všetky názory a pripomienky zaslané užívateľmi obchodu firmy Edison sú čítané a kontrolované marketingovým oddelením. Edison si vyhradzuje právo zamietnuť alebo pozmeniť všetky neetické a nezákonné komentáre (klamlivá reklama, hanlivé prejavy, urážky, poznámky mimo témy, atď).


13. Orgán dozoru
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 080 01 Prešov