0

Údaje, ktoré nám poskytnete sú nevyhnutné pre spracovanie a doručenie objednávky, vystavenie faktúry a záručného listu. Pokiaľ nám užívateľ tieto údaje neposkytne, sme nútení objednávku zrušiť. Pri registrácii na naše stránky sa zaväzujete poskytnúť nám pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými podmienkami.

Edison má právo vybrať, spracovať a užívať Vaše osobné údaje. Tieto údaje sú informaticky spracované.

Pri platbe kartou využívame služby Stripe. Stripe vystupuje ako kontrolór údajov, pokiaľ ide o informácie o vašom platobnom nástroji, ďalšie informácie o spracovaní nájdete v ich GDPR.

Edison Vám bude zasielať reklamné e-maily s ponukou nových výrobkov, zliav, exkluzívnych ponúk a iných reklamných akcii, ak ste o to požiadali.
O odhlásenie z tejto reklamnej databázy môžete požiadať kliknutím na príslušný odkaz, ktorý sa nachádza v dolnej časti každej nami zaslanej e-mailovej správy.

Edison je jediný držiteľ Vašich osobných údajov. Jedine Edison Vám môže zaslať informácie v rámci konkrétnych reklamných akcií.